2012. december 29., szombat

Elmúlt egy év...Vörösmarty Mihály: Ártatlanság köntösében…

Ártatlanság köntösében
A szép új esztendő
Eljött, s kínáló kezében
Van kupája kettő.
Egyik a baj, aggodalom
Fanyar ürmösével,
Másik teljes a boldogság
Édes örömével.
E kettőből úgy keverjen,
Az új év, magának,
Édes Bácsi, hogy örüljön
Legjobb italának.
Az üröm az örömek közt
Csak annyi lehessen,
Hogy az édes a kesertől
Még jobb ízt vehessen.
Ezt kívánja a kis Gili
Nem zöld águ fáról,
Hanem jó meleg szobának
Közepe tájáról.
S marad kicsin szolgálója
Ápoló kegyének.
Tartsa meg őt továbbra is
Gondja gyermekének.

2012. december 23., vasárnap

Mit kaptam én Ráckevétől attól a várostól ahol lakom, Karácsonyra…


Na, nem a városi nyugdíjas rendezvény hideg tornatermi, kupicás, vörösboros, pogácsás, szendvicses, narancsos, 3 szaloncukros, kevés embert érdeklő összejövetelre gondolok, ahol az egyetlen érték a gyermekek előadása  volt, melynek dicsérete a felkészítő pedagógusok munkáját illeti.
Amire gondolok az a többeket érintő, és véleményeket megosztó , tehát maradjunk „ gondolat ébresztő „ köztéri szobor „ amit a Savoyai Kastély előtti parkban állított fel az alkotó : Bodzán Antal

 A városi határozat:
374/2012. (IX. 21.) számú határozat
 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete városképi szempontból nem emel
kifogást Bodzán Antal szobrász tulajdonát képe-
zõ . térdelõ szakrális uralkodónõt ábrázoló,
másfélszeres ember nagyságú . mészkõ szobor-
nak a ráckevei 52 hrsz-ú ingatlanon (Savoyai-
kastéllyal szemben lévõ terület) történõ elhelye-
zése ellen, azt köszönettel veszi.
2. A képviselõ-testület felhívja a szobor tulaj-
donosának figyelmét, hogy a mûemléki hatóság,
valamint a terület tulajdonosának/használójá-
nak/kezelõjének, valamint az illetékes vízügyi
hatóságnak a hozzájárulását be kell szereznie.
 A „ köztéri szobor „ megnevezést  idézőjellel használom mivel a kert nincs bekerítve,  a Duna parttal határos, de kis tábla figyelmeztet arra, hogy vigyázzak, mert ez magánterület. Itt gondolom ez az állam tulajdonában lévő terület hozzátartozik a kastély üzemeltetőjének évente kötött feladatai közé , amit szerződésben rögzítettek olyan mint a park gondozása is.
Ami felkeltette az érdeklődésemet az a három különböző név előfordulása a szoborral kapcsolatban. Érdekessége mind a három név, azaz Uralkodónő, Hercegnő és az utolsó amit az alkotó is megerősített felém a Térdeplő nő.- mind elfogadható, kifejező a mai ember számára érthető….

Engem a szobor különlegessége, szokatlan csúcsos fejformája, sejtetett  földönkívüli a jövőbeli nő vagy a múltbeli hasonló fej ábrázolásokban kutakodjak..
A múltbelieknél rátaláltam az  ókori egyiptomi hercegnő szobrára. Ami kísértetiesen hasonlít a koponyákra, amiket Peruban találtak. És kinek volt még ilyen koponyája Egyiptomban? Ekhnaton fáraó, azaz IV. Amenhotep igazi reformerként valósághű ábrázolásokat kezdett készíttetni az uralkodóról és családjáról. Az első feleségéről, Nofertitiről készült mellszobor máig az ókori művészet egyik legkiemelkedőbb alkotása.
Így tudjuk, hogy ők nem ugyanúgy néztek ki, mint a közönséges emberek. Mindketten vékonyak és magasak voltak, hosszú végtagokkal, vékony, hosszú nyakkal és hosszúkás koponyával.

Nofertitit lenyűgözően szépnek tartották. Ekhnatonnal három lányuk született, mind a hármukat ugyanilyen fejformával ábrázolják a szobraik. Meritaten hercegnőt férjével, Smenkhkare királlyal is láthatjuk egy fennmaradt képen, amin jól látszik, hogy a hercegnő és a király fejformája teljesen különböző.

Ezt a tudomány igyekszik olyasmivel magyarázni, hogy Ekhnatonnak valamilyen hormonális betegsége volt, amitől kissé nőies volt a megjelenése is.
 Ez okozta a koponya-elváltozást, és ezt örökölték lányai is. Igen ám, de Nofertiti nem örökölt tőle semmit, mégis ugyanolyan volt. Hosszúfejű és tökéletes - ahogy az egész család.

Az alkotó Bodzán Antaltól nem idegen a  szilárd  anyagokban megálmodott mitikus üzenet, amivel  2012  év  áprilisában a Keve Galériában rendezett  kiállításán   szembesülhettünk. Erről a helyi on-line újság cikke itt:

 A nyáron készült  riportból  egy  idézet, ami művészi hitt vallásának megértéséhez  kalauzol:
„Az archaikus szobrászat a kezdetektôl
vonzott, de Anish Kapoort, aki kozmikus tereket
csinál, feltétlenül meg akarom említeni,
egészen fantasztikus ember, és utánozhatatlan.
Másolni lehet, de utánozni nem, mert
olyan eredeti ötletei vannak, hogy hiába
indulnék el azon az úton, látszana, hogy ôt
akarom utánozni. Legutóbb az Art Basel-en
láttam egy új munkáját, végtelenül egyszerű
volt formailag, és mégis mindent tudott.”

A teljes cikket itt olvashatjuk:

 Részemről, köszönöm  Bodzán Antalnak Az ” ülő nő „ alkotását . Formailag modern, tartalmában sokkal kifejezőbb üzenetét amivel engedte , hogy fantáziám a jövőbe vagy a múltba repítsen. 

2012. december 21., péntek