2011. szeptember 30., péntek

Volt nincs hova lett?...a gázártámogatás odalett...!


Közhírré tétetik
: ha még nem vagy elég szegény, majd leszel!!!!
Miért ? Elmesélem! Gondoltam szeptember első napjaiban, időben elkezdem az Önkormányzat hatáskörébe helyezett gázár ill. lakás támogatás megigénylését. Az internet segítségével kaptam némi felvilágosítást, a megszűnő gázár- és távhő támogatási rendszerben egy formanyomtatvány kitöltésével lehetett támogatást nyerni.Mellé pedig vagyonnyilatkozatot kell tenni. A kérelmezők lakóhelyük szerinti illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál nyújthatják be igényüket." Így szól a kisvárosi Weblapon található tájékoztatás. Miután kitöltöttem, igazolásokat mellékeltem félfogadási időt betartva, sorszámot letépve vártam a soromra. Eredménytelenül, személyesen tapasztaltam meg a teljes elutasítást! A 2010-es évben jogosult voltam a legkisebb "D"tipusú támogatásra. 2011-ben már nem vagyok jogosult. Miért? Nem azért mert meghaladtam a minimum 71.250.-Ft, mert tulajdonom meghaladja a jogosultság határát, azaz a vagyonnyilatkozatban meghatározott 850.000.-Ft összeget ami megtekintése után derült ki. Elkeserítő! Az évi elosztásban 27.600.-Ft támogatás nagyon fog hiányozni !Így jártam! Az pedig - véleményem szerint - nagyon rossz megoldás, hogy az önkormányzatok foglalkozzanak ezzel a kérdéskörrel a saját helyi rendeletük alapján. Ugyanis akkor ebből az következhet, hogy egy másik településen más feltételekkel lehet ehhez a támogatáshoz jutni. És mivel az egyes települések - feltehetően - egymáshoz képest eltérő helyi szabályozást alkotnak, ezért kialakulhat egy olyan szindróma, miszerint a támogatás megszerzése településfüggő lesz. Panaszomra egy jogász válaszolt amit most mellékelek:
"A szociális alapú gázár támogatási rendszer 2011. augusztus 31-el megszűnt és beépült a lakásfenntartási támogatási rendszerbe. Az erre való jogosultságot az 1993.évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szabályozza, mely szerint bármilyen vagyon kizáró ok! 38.§(2) "Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2011.-ben 71 250 forintot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona." A törvény nem ad mérlegelési lehetőséget, nincsenek kivételek, vagyis az, hogy valakinek csak papíron van vagyona, felette viszont ténylegesen nem rendelkezik, sajnos nem számít. Nincs meghatározva a vagyon nagysága sem. Mondhatnám azt is, hogy a jogszabály "fűnyíró-elven" működik, ezzel a jogalkotó ugyan a visszaéléseket akarta kizárni, de sajnos a gyermeket is kiöntötte a fürdővízzel. Az önkormányzatok keze a szabályozás tekintetében erősen meg van kötve, a törvény kereteket szab meg, pontos számítási módot tartalmaz, így az önkormányzatok tényleges szerepe gyakorlatilag -némi kivételtől eltekintve- a folyósítás megvalósítása. Anyagi források híján egyébként sem tudnának túlzottan differenciálni. Sajnos sokan veszítették el most Önhöz hasonlóan a támogatást, amire csak most döbbentek rá. Azt már csak mellékesen teszem hozzá, hogy akinek véletlenül mobilizálható a kevéske vagyona, azt most a jogszabály annak felélésére serkenti, hiszen addig nem kaphat támogatást, amíg akár 1 Ft kimutatható vagyona is van. Gondolom a hír nem teszi boldoggá, de sajnos ez a hatályos - paradox módon szociálisan nem túl érzékeny- jogi szabályozás. Üdvözlettel: dr.HO

IDE, KÉPZELT KÉPET TERVEZTEM az alábbi leírás alapján.


A hónap legjobb fotója, amikor a a nagy kövér ember kiszáll a mercédeszből és a "renccerre" hívatkozva " ami jár az jár "benyújtja az igényét és a vagyonnyilatkozatát... Oszt egy hónap múlva a postás a "rászorulóknak "nem 5 milliót kézbesít, hanem a kétszeresét. Akkor leszek én nagyon ÍRIGY!!!!

2011. szeptember 23., péntek

Selyemkóró, ami nagyon megosztó...

agresszív gyomnövény. A méhészek istenítik a természetvédők írtják.
Én papagájvirágnak ismertem, de van több elnevezése is mint pl.:
selyemfű, vaddohány.
15 évvel ezelőtt találkoztam vele, egy vizespohár külső szélére akasztva várta burkának fekszakadását, selymes magjainak szétszoródását, tulajdonosának örömére. Valóban azt az érzetet kelltette, mint ha papagáj csüngne a poharan...


Több információ innen:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Selyemk%C3%B3r%C3%B3

A pozitív:

A selyemkóró méze erős illatú,akár csak szép,húspiros virágai.Íze rendkivüli intenzív,szinte füszer.A méz színe egészen világos.Jó tárolási körülmények között csak kétéves korában kristályosodik ki.Klinikai kisérletek szerint gyulladás-csökkentés tekintetében a második leghatásosabb mézfajta.Igazi finomság.Cak változatlan formában,nyersen illik fogyasztani.A selyemkóróméz igazi hungarikum.

A méhészek is tapasztalták a növény negatív hatását, a virág ragacsos kölső nedveiben a méhek lábukat vesztik, tehát pusztulást okoz az állományba.
Észak-amerikából ahonnan származik a vadméhek gyűjtik ami sokkal nagyobb testű, erősebb, ellenál a virágnedveknek.

2011. szeptember 22., csütörtök

Nyárvégi hangulat...fotókkal..., verssel...
http://www.balintgazda.hu/balint-gazda/novenydoktor/afonya-ebszolo-mergezo-vagy-eheto.html
Napszem (Heliopsis helianthoides)

Magasság:100-150 cm
Napos helyet kedvel.
Erőteljes növekedésű, gyéren elágazó szárú, de sok hajtást fejlesztő évelő. Hosszúkás-tojásdad levelei keresztben átellenesek, sárgás fészekvirágzatai hosszú kocsányokon nyílnak. Az eredeti fajt nem ültetik, csupán a jóval nagyobb (9-10 cm átmérőjű) virágú kerti fajtákat. Főleg teltvirágú fajtái terjedtek el. Hazája: Észak-Amerika

Normál kerti talajt kíván. Júniustól szeptemberig ismételten virágzó, jó állóképességű, hosszú életű növény.
Szaporítása: magvetés vagy dugványozás tavasszal, tőosztás.

    Nyárvégi reggel Sík Sándor 1959Aranyporos nyárvégi reggel,
Gyomlálsz a kertben szorgalmas kezekkel.
Pedig a nyár
Lassan lejár.
A kardliliom kardja hegye sárgul.
Hull a szirom az öntözött virágrul;
Lassan elkezdi csomagolni már
Zöld poggyászát a fák alatt a nyár.

Nyár, szép arany nyár, jó meleg,
Engedd, hogy szépen kérjelek,
Csak egy nagyon nagyon picit
Lassítsd lehellet lépteid,
Hadd hallgassuk még egy picinykét
A vadgalambot meg a cinkét,
Hadd ültetünk még egynehány
Margarétát meg tulipánt.

Hadd legyen még egy csepp nyarunk,
Gyomlálni kócos udvarunk,
Fáradt szívünkbe gyűjteni,
Ami a nyárban isteni,
Hogy ködöt, esőt megelőzve
Suhannánk át a sárga őszbe,
A sárga csendbe,
Magunk körül piros tavaszt teremtve.

2011. szeptember 17., szombat

Krasznahorka vára ...2. rész

Rákóczi-szárnyba, a középső várba érkezünk. Itt a 17-18. századból származó bútorok értékes gyűjteményét láthajuk.
A gyűjteményből kitűnik a 18. század elejéről származó korabarokk szekrény, amely a hagyomány szerint II. Rákóczi Ferenc Serédy Zsófiának adott nászajándéka.Vízelvezetés a várfalon kívűlre...
Koprabeli illemhely...


A hosszú tárgyaló faragott fémdíszekkel díszített asztal, bőrszékekkel Spanyol címer rajta.


A 17. században a várat további építményekkel, a késő reneszánsz nemesi székhelyek szellemében épült "palotákkal" bővítették. A stukkós díszítésű boltozattal rendelkező ún. alsó várról és a valószínűleg főképpen reprezentációs célokat szolgáló középső várról van szó. A 17. századi építkezések a Gömör megyei ispán és királyi tanácsos I. Miklós alakjához kötődnek, akit I. Lipót császár a törökellenes harcokban szerzett érdemeiért 1676-ban bárói rangra emelt. Az ő ideje alatt a vár a megye székhelye lett, ezzel is magyarázható az új reprezentációs és lakórészek építése. Erre az időszakra a vármúzeum több kiállítási tárgya is utal: a 16-17. századból származó bútordarab, a legterjedelmesebb csoportot pedig természetesen a különböző fegyverek és a várőrség felszerelése alkotják.


A mai lábasok elődjei... lábakon álltak


A várlátogatás az alsó várban kezdődik, ahol a leginkább figyelemreméltó az eredeti várkonyha az isteni szem képével, amely "az Isten szeme mindent lát" szellemében a lopások ellen.Utunk a régi Bebek-időkből származó épületekben és a gótikus toronyban folytatódik, ahol elsősorban a 16-17. századból származó fegyverek kaptak helyet. A gótikus palota termei a 16-17. századi török hódoltság éveit mutatják be.
Ezzel a marhabőr tömlővel húzták fel a kútból a vizet


Itt a kovácsok remekeit láthattam, olló, ajtózár, korabeli büntető eszközök, mint a kalodaCzauzik József olajfestménye , nem is művészi színvonala, hanem inkább a rajta megörökített téma miatt. "A hosszú élet titka" című festményen Rovin Jánost és feleségét, Sárát láthatjuk. A képen olvasható magyar nyelvű szövegből megtudjuk, hogy János 172 évig, Sára 164 évig élt, boldog házasságuk pedig 147 évig tartott.


A következő termek Franciska grófnő életét mutatják be. A Franciska-ereklyemúzeumot férje, Dénes hozta létre 1903-ban, felesége halála után. Itt gyűjtött össze minden olyan tárgyat, amelyeket felesége keze érintett, amelyeken a szeme pihent. Megtalálhatók itt a 18., 19. és 20 századból származó értékes használati tárgyak, a grófnő ruhái, divatcikkei és az ágya is, amelyben 1902. október 26-án Münchenben elhunyt.
Andrássy Dénesné Franciska grófnő halotti hintaja. Az 1904-ben készült szecessziós hintó a müncheni Karl Weinberger mester műve.


Andrássyék gyászlobogója

2011. szeptember 15., csütörtök

Krasznahorka büszke vára...1 rész

...így kezdődik a nóta amelynek a teljes szövegét most találtam meg, eddig nem ismertem. Érdeklődésemet a múlt hét szombaton tett egész napos buszkirándulás élménye keltette fel.
Krasznahorka büszke vára, ráborult az éj homálya.
Tornyok ormán az őszi szél, rég múlt dicsőségről mesél.
Rákóczinak dicső kora, nem jön vissza többé soha.

Harcosai mind pihennek bujdosó fejedelemnek.
A toronyból késő este tárogató nem szól messze.
/:Olyan kihalt, olyan árva, Krasznahorka büszke vára.:/
Dalszöveget írta: Andrássy Gyuláné

Megérkeztünk..., irány fel a hegyre...


Közeledünk...

...csak fiatalosan...


Jó meredek, de már nem sok van hátra...

Várkapu feletti kőcímer
Egy kis pihenő, a réges-régen nem használt nem éppen nyugalmat keltő ágyú mellett
Információ gyűjtés Pista bácsitól ( Nyugdíjas Tanár és polihisztor ) a vár történetről várfalakon kívűl, mert bent már csak is a Szlovák tárlatvezető mondhatja.
Miksa császár gyönyörű ágyúja...és míves részletei.
infó:http://www.hradkrasnahorka.sk/index.php?page=hrad&lng=hu
Bebek Ferenc és testvére, a gömöri ispán, Imre kegyetlenségéről és kétszínű politikájáról szóló legendák. Az irodalomban "rablólovagok"-ként említik őket, akik a templomtornyok harangjaiból ágyúkat öntöttek. Krasznahorka (illetve a Betléri Múzeum, amely gondoksága alatt a vár áll) büszkélkedhet Szlovákia területén a legnagyobb eredeti bronzágyú-gyűjteménnyel. A látogatók nemcsak az 1547-ből származó Bebek-féle agyúkat tekinthetik meg (két ilyen agyút a 19. században a betléri Andrássy-kastély parkjába szállítottak át, ahol a mai napig állnak), hanem a törököktől zsákmányolt ágyúkat és Miksa császár gyönyörű hatalmas ágyúját is a várkapu előtt. Az abban az időben a reformáció mozgalmával fenyegetett katolikus egyház az effajta garázdálkodást, tehát a harangok ágyúkká történő öntését megbotránkozva fogadta. Bebek azonban megtalálta a módját, hogyan állítsa az egyházat ismét a maga oldalára. 1540 körül (1539-ben vagy 1542-ben) a közeli Rozsnyón megjelent egy protestáns prédikátor, Fischer András, aki korábban Lőcsén, Morvaországban és Szomolnokon is prédikált. Bebek Ferenc elfogatta és megölette őt - ledobatta várának legmagasabb bástyájából.

A vár jobb oldalán található egy kis szabadtéri kápolna...


Várakozás közben előkerült az otthonról hozott nagy szelet kenyér


Gyönyörű várbelsők, udvar és átjárok következnek
A régi Bebek-féle és az új reneszánsz palota által körülfogott területen kis bensőséges hangulatú várudvar alakult ki, ahol a középső váron a mai napig fennmaradtak a kovácsolt rácsos erkélyt tartó konzolok.


Ez a bejárat ahol az Andrássy fémöntödéjében készűlt Bp-i Lánchíd egyik meghibásodott elemét tárolják. Az újra öntött került az eredeti helyére.